X
تبلیغات
امروز: چهارشنبه 21 آذر 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

بودجه بندی سرمایه ای و عملیاتی در مدیریت

بودجه بندی سرمایه ای و عملیاتی در مدیریت دسته: جزوه
بازدید: 63 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 254 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 132

این جزوه در مورد بودجه بندی سرمایه ای و عملیاتی در مدیریت در 132 صفحه و در قالب ورد و شامل بودجه بندی سرمایه ای و عملیاتی در مدیریت،بودجه بندی سرمایه ای در مدیریت مالی،بودجه بندی سرمایه ای،مدیریت مالی،روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری،نرخ بازده حسابداری ،جیره بندی سرمایه ای ،مدیریت هزینه سرمایه در مدیریت مالی،مدیریت مالی،هزینه سرمایه‌ای ،انواع ه

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

این جزوه در مورد بودجه بندی سرمایه ای و عملیاتی در مدیریت در 132 صفحه و در قالب ورد و شامل  بودجه بندی سرمایه ای و عملیاتی در مدیریت،بودجه بندی سرمایه ای در مدیریت مالی،بودجه بندی سرمایه ای،مدیریت مالی،روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری،نرخ بازده حسابداری ،جیره بندی سرمایه ای ،مدیریت هزینه سرمایه در مدیریت مالی،مدیریت مالی،هزینه سرمایه‌ای ،انواع هزینه سرمایه‌ای ،موارد استفاده از هزینه سرمایه ،محاسبه نرخ هزینه سرمایه ،تعیین نرخ هزینه بدهیها ،نرخ سود سهام عادی،روش نرخهای بازده تاریخی ،روش پیش بینی سود سهام ،روش استفاده از بتای سهام ،هزینه سرمایهبودجه بندی و بودجه ریزی عملیاتی در تفکر استراتژیک,بودجه بندی عملیاتی,ویژگیهای بودجه ریزی عملیاتی,روشهای اجرای بودجه ریزی عملیاتی,اهداف بود و غیره می باشد.

فهرست

مقدمه4

اهمیت بودجه‌بندی سرمایه‌ای.. 5

فرایند بودجه‌بندی سرمایه‌ای.. 5

تعریف بودجه‌بندی سرمایه‌ای.. 5

ویژگی‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای.. 6

وظایف مدیر مالی: 6

تجزیه و تحلیل شرکت... 8

نتیجه گیری : 10

مخاطره مجموعه دارایی و پراكنده سازی یا متنوع ساختن داراییها 11

مخاطره و نرخ بازده مجموعه داراییها 12

مراحل بودجه‌بندی سرمایه‌ای.. 13

روش‌های ارزیابی پروژه‌ها در بودجه‌بندی سرمایه‌ای.. 14

انواع تصمیمات بودجه‌بندی سرمایه‌ای.. 23

هدف بودجه‌بندی سرمایه‌ای.. 24

شناسایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری.. 24

ارزیابی و تعیین مطلوبیت هر یک از پروژه‌ها 24

گزینش یا انتخاب طرح مطلوب... 24

طبقه‌بندی طرح‌ها و انتخاب بهترین آنها 24

ارزیابی مجدد پروژه‌ها پس از تصویب... 25

تکنیک‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای.. 25

داده‌های لازم برای ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری.. 25

دو روش محاسبه خالص جریانات نقدی.. 26

محاسبه خالص جریانات نقدی.. 26

سایر روش‌های ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری.. 27

نرخ بازده حسابداری.. 28

درخت تصمیم گیری.. 28

سایر عوامل موثر بر تصمیمات بودجه بندی سرمایه29

شرایط اقتصادی : 29

سیاست‌های رشد: 29

ارزیابی مخاطره: 29

عوامل ادراکی.. 29

ریسک.... 30

بازده30

مفروضات رفتاری.. 30

اهمیت بودجه‌بندی سرمایه‌ای.. 31

فرایند بودجه‌بندی سرمایه‌ای.. 31

تعریف بودجه‌بندی سرمایه‌ای.. 31

ویژگی‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای.. 31

مراحل بودجه‌بندی سرمایه‌ای.. 32

شاخص سودآوری.. 37

مفروضات اساسی این روش عبارت است از : 38

معكوس دوره برگشت سرمایه38

- نرخ بازده حسابداری.. 39

توضیحات مدیر مالی در مورد بودجه بندی سرمایه ای.. 40

بودجه بندی سرمایه ای.. 41

فرایند بودجه بندی سرمایه ای.. 41

آشنایی با برخی از اصلاحات در بودجه بندی سرمایه ای: 41

ارزش فعلی مبلغی مشخص در آینده: 42

منابع: 42

مقدمه42

ویژگیهای بودجه ریزی عملیاتی.. 45

روشهای اجرای بودجه ریزی عملیاتی.. 46

مراحل تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده به قرار زیر است: 46

اهداف بودجه ریزی عملیاتی.. 47

مكانیزم عملكرد سیستم.. 58

سیر مراحل بودجه ریزی عملیاتی در ایران62

بودجه ریزی عملیاتی نیاز توسعه72

نتیجه گیری.. 75

بودجه‌‏ریزی عملیاتی.. 78

انطباق بودجه با برنامه و اهداف بخش و منطقه79

قابل نظارت بودن بودجه79

ارتقای بهره‌‏وری.. 80

فراهم شدن زمینه‌‏ها و بسترهای اصلاح نظام اجرایی كشور81

چگونگی ارسال بودجه پیشنهادی.. 90

منابع و مآخذ: 130

مقدمه                    

ارزیابی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت، تصمیم‌گیری در خصوص انواع سرمایه‌گذاری‌ها و انتخاب مناسب‌ترین پروژه، که در مجموع فرایند بودجه‌بندی سرمایه‌ای را تشکیل می‌دهند، از مهم‌ترین مباحث در مدیریت مالی محسوب می‌شوند. سرمایه‌گذاری بلندمدت، مستلزم تخصیص مقادیر متنابهی وجه نقد است و همچنین منجر به ایجاد تعهدات بلندمدت می‌گردد که این امر با تصمیمات اساسی واحد انتفاعی که آثار آن در بلندمدت آشکار می‌شود، ارتباط می‌یابد. بنابرانی ضرورت دارد از روش‌های علمی و کاربردی مختلفی برای ارزیابی این گونه فعالیت‌ها استفاده شود.

در تصمیمات سرمایه‌گذاری، فعالیت‌هایی نظیر توسعه ظرفیت تولید، جایگزین نمودن و تعویض ابزار و ماشین آلات قدیمی تولیدف تغییر روش‌های تولید مانند مکانیزه نمودن آن، یا سایر تغییراتی که به لحاظ همگانی با شرایط محیطی، ضرورت می‌یابند، مدنظر می‌باشند

اهمیت بودجه‌بندی سرمایه‌ای

تنظیم برنامه‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری، امکان تداوم فعالیت آنها را فراهم ساخته و تحقق اهداف را تسهیل می‌بخشد. بودجه‌بندی سرمایه‌ای در حقیقت برنامه‌ای مالی است که طبق آن، مخارج سرمایه‌ای یک واحد انتفاعی پیش‌بینی می‌گردد.

بودجه بندی سرمایه‌ای، ابزار تصمیم‌گیری بلندمدت، برای ایجاد ظرفیت عملیاتی واحد انتفاعی است

مخارجی که برای ایجاد ظرفیت عملیاتی صرف می‌شوند به عنوان مخارج سرمایه‌ای شناخته شده و با سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی با عمر طولانی سروکار دارند از جمله فعالیت‌ها، در فرایند بودجه‌بندی سرمایه‌ای تجزیه و تحلیل مالی پروژه‌های سرمایه‌ای است که این امر، اهمیت بودجه‌بندی سرمایه‌ای را بیشتر می‌سازد، زیرا تجزیه و تحلیل یاد شده در تصمیم‌گیری و انتخاب مناسب‌ترین شیوه، اثر قابل توجهی دارد.

فرایند بودجه‌بندی سرمایه‌ای

بودجه‌بندی سرمایه‌ای، فرایند ارزیابی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بلندمدت و انتخاب مناسب‌ترین آنها از طریق تجزیه و تحلیل مالی پروژه‌ها با استفاده از روش‌های علمی و کاربردی است. مخارج سرمایه‌ای برای این دوره بودجه برآورد و پیش‌بینی می‌گردد.

فرایندی بودن بودجه‌بندی سرمایه‌ای بدین مفهوم است، که، ابتدا اهداف می‌باید مشخص گردد، سپس میزان سرمایه‌گذاری‌ها باید تعیین شود در نهایت با استفاده از روش‌های مختلف ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌ای، مناسب‌ترین بدیل از نظر عملی بودن، اقتصادی بودن و سودآور بودن انتخاب گردد.

تعریف بودجه‌بندی سرمایه‌ای

بودجه‌بندی سرمایه‌ای عبارت است از فرایند ارزیابی مخارج سرمایه‌ای، و انتخاب پروژه سرمایه‌گذاری که دستیابی به اهداف را تسهیل کند و بالاترین نرخ بازدهی را تأمین نماید و ارزش واحد انتفاعی را افزایش دهد

ویژگی‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای

اغلب پروژه‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای، تخصیص منابع عمده‌ای را ایجاب می‌کند. به عبارت دیگر، منابع مالی (وجوه نقد) زیادی باید در اجرای آن صرف و هزینه نمود.

تصمیمات بودجه‌بندی سرمایه‌ای معمولاً موجب ایجاد تعهدات بلندمدت می‌شود. زیرا پروژه‌های مورد بررسی اغلب عمر مفیدی بیش از یک سال دارند. همچنین هرچه عمر مفید پروژه‌ای طولانی‌تر باشد، پیش‌بینی درآمدها، مخارج یا صرفه‌جویی در مخارج آتی ناشی از آن مشکل‌تر می‌شود.

تصمیمات بودجه‌بندی سرمایه‌ای بر تصمیم گیری کلی‌تری در مودر هدف‌‌ها و سیاست‌های بلندمدت واحد تجاری- تولیدی مبتنی است.

وظایف مدیر مالی:

مدیران مالی در راستای هدف اصلی مدیریت مالی، آن هدف را به هدفهای آنی تر و سهل الوصول تر ترجمه می كنند. بر این اساس وظایف مدیران مالی از دو دیدگاه قابل بررسی است:

الف) وظایف مدیر مالی از دیدگاه نقدینگی و سود آوری

ب) وظایف مدیر مالی از دیدگاه آنچه که باید اداره گردد.

وظایف مدیر مالی از بعد نقدینگی شامل موارد زیر است:

۱ – پیش بینی جریان نقدی

۲- تامین منابع مالی

۳- اداره جریان منابع مالی داخلی.

وظایف مدیر مالی از بعد سودآوری شامل موارد زیر است:

۱- کنترل هزینه

۲- قیمت گذاری

۳- پیش بینی سود

۴- اندازه گیری بازده مورد نظر.

وظایف مدیر مالی از دیدگاه آنچه که باید اداره گردد شامل موارد زیر است:

۱ ـ مدیریت دارائیها

۲ ـ مدیریت منابع مالی

به طور کلی، مدیر مالی اولا به عنوان یكی از تصمیم گیرندگان واحدهای اقتصادی در گروه مدیران شركت برای حداكثر ساختن سود مشاركت دارد و ثانیا به عنوان كارشناس مسائل مالی مدیریت مالی واحد تجاری را بعهده می گیرد.

روشهای تحلیل گری قیمت سهام در بورس اوراق بهادارو مخاطره بازده در بورس

یکی از عواملی که در توسعه و رشد بازار سرمایه نقش موثری دارد آشنایی سرمایه گذاران و معامله گران بازار سرمایه با روشهای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و افزایش توان تحلیل گیری آنها است . بی شک از طریق تجزیه و تحلیل دقیق و هوشیارانه می توان ریسک بازار سرمایه یا مخاطره سرمایه گذاران را تقلیل داد و جلوی ضرر و زیان افراطی و ناشی گری حاصل از برآیند سرمایه گذاری را خنثی نمود . با توجه به سیاست های اخیر بورس اوراق بهادار در خصوص گسترش جغرافیایی و موضوعی بورس که در پی آن تالارهای متعدد منطقه ای در اقصی نقاط کشور ایجاد شده است یقیناً می طلبد که فرهنگ عامه سرمایه گذاری در بازار سرمایه تقویت گردد .

یکی از این عوامل موثر و تقویت کننده که به نوبه خود می تواند سبب تداوم رشد و توسعه بورس اوراق بهادار گردد و سر منشاء گفتمان بهتری در مدیریت نقدینگی جامعه و مبحث فاینانس شرکتها باشد، بدون تردید گسترش آموزش های مورد نیاز جهت انجام معاملات سودمند و در وهله بعد آموزشهای لازم در خصوص مهارت تحلیل گری و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار است. زیرا هر اندازه که بینش و درک سرمایه گذاران و معامله گران در این زمینه ها افزایش یابد از رکودهای لحظه ای ، ترقی قیمت ها بصورت حبابی و واکنش های نابهنگام در

معاملات جلوگیری می کند و نه تنها شفافیت و روشنگری در معاملات را تقویت می کند بلکه بازار را به سمت و سوی کارا بودن سوق خواهد داد . بدیهی است که این امر با افزایش انگیزش سهامداران ، رقم معاملات در بورس را نیز ترقی داده و از نظر حجم معاملاتی فاصله بورس ایران را با کشور های همردیف خود کاهش خواهد داد . با این مقدمه کوتاه مقاله حاضر بیان می دارد که در خصوص آنالیز قیمت سهام و سرمایه گذاری در دارائیهای مالی در ادبیات مالی سه دیدگاه کلی وجود دارد که شامل روش بنیادین (Fundamental) روش چارتیست یا تکنیکال (Technical) و روش تئوری مدرن پرتفولیو (MPT) است که در ادامه این مبحث به آنها پرداخته می شود .

۱- روش بنیادین

در بازار سرمایه ارزش سهام بر اساس میزان منافع آتی و اطمینان از تحقق آنها تعیین می گردد و هر اندازه اطمینان نسبت به کسب بازده بیشتر باشد مخاطره از دست دادن اصل سرمایه و سود آن کمتر می رسد .

عوامل و متغیرهای متعددی در بازار سرمایه و در سطح کلان کشور بر روی قطعیت یا عدم قطعیت سود و نیز تغییرات قیمت دارائیهای مالی اثر می گذارد . به همین خاطر روش بنیادین به بررسی دقیق عوامل محیطی که ممکن است بر روند حرکت قیمت سهام و به تبع آن بر بازده دارائیهای مالی تاثیر گذارد می پردازد . در این روش به منظور تحلیل گزینه های سرمایه گذاری در

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : بودجه بندی سرمایه ای و عملیاتی در مدیریت،بودجه بندی سرمایه ای در مدیریت مالی،بودجه بندی سرمایه ای،مدیریت مالی،روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری،نرخ بازده حسابداری ،جیره بندی سرمایه ای ،مدیریت هزینه سرمایه در مدیریت مالی،مدیریت مالی،هزینه سرمایه‌ای ،انواع هزینه سرمایه‌ای ،موارد استفاده از هزینه سرمایه ،محاسبه نرخ هزینه سرمایه ،تعیین نرخ هزینه بدهی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر